just thinkin'

Yazmayı deneyebilirim.

ki hiç sanmıyorum

Posted
4 months ago

Gecen sene bu zamanlari hatirliyorum

Kendime bir vaovvv diyorum.insan gercekten hayret ediyor

Posted
7 months ago
Baaack too blaaack

Baaack too blaaack

Posted
10 months ago
Göz yaşartıcı kareler.Belediye çalışıyor… (Anadolu Universitesi Mimarlik Ve Tasarim Fakultesi’da)

Göz yaşartıcı kareler.Belediye çalışıyor… (Anadolu Universitesi Mimarlik Ve Tasarim Fakultesi’da)

Posted
10 months ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
>