just thinkin'

Yazmayı deneyebilirim.

ki hiç sanmıyorum

Posted
4 months ago

Gecen sene bu zamanlari hatirliyorum

Kendime bir vaovvv diyorum.insan gercekten hayret ediyor

Posted
6 months ago
Baaack too blaaack

Baaack too blaaack

Posted
9 months ago
Göz yaşartıcı kareler.Belediye çalışıyor… (Anadolu Universitesi Mimarlik Ve Tasarim Fakultesi’da)

Göz yaşartıcı kareler.Belediye çalışıyor… (Anadolu Universitesi Mimarlik Ve Tasarim Fakultesi’da)

Posted
9 months ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
>